Friday, 20.05.2022, 12:16
Ви увійшли як Guest | Група "Гости"Вітаю Вас Guest | RSS
Головна | УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Вхід на сайт
Меню сайту

Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Guests: 1
  Користувачів: 0  Cтатут ГО «Сновидів»

  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1.Громадська організація с.Сновидів "Сновидів” (далі по тексту – ГО) є добровільна, позаконфесійна, неприбуткова й незалежна громадська організація, яка поширює свою діяльність у межах  с.Сновидів  Бучацького району Тернопільської області.

  1.2. ГО створена та діє на основі Закону України  «Про оподаткування  прибутку підприємств», добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

  1.3. Повна назва  організації: Громадська організація  с.Сновидів  «Сновидів»

  1.4.Скорочена назва організації: ГО «Сновидів»

  1.5. Організаційно-правова форма: громадська організація

  1.6. Юридична адреса ГО:   48455 Тернопільська область, Бучацький  район, с.Сновидів  вул. Нова 2 .                    

   

  II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО

   

  2.1. Метою діяльності ГО є всебічний захист та задоволення соціальних, економічних творчих та інших інтересів членів через надання технічної, інформаційної, консультаційної та іншої допомоги, сприяння соціально-економічного розвитку громади.

  2.2. Для досягнення основної мети ГО вирішує такі завдання:

  2.2.1. Захист конституційних соціальних, економічних, громадських, культурних прав членів ГО;

  2.2.2. Сприяння   практичному   здійсненню   загальнодержавних,   регіональних,   місцевих  програм, що спрямовані на розвиток місцевої громади;

  2.3.3. Створювати умови для розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні;

  2.3.4. Розвивати громадську активність жителів регіону;

  2.3.5. Здійснювати підтримку у реалізації соціальних програм на локальному рівні у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, спорту, дозвілля, охорони здоров'я, соціального захисту, місцевого самоврядування тощо.

  2.3. ГО здійснює свою діяльність у таких напрямках:

  2.3.1  Захисту конституційних соціальних, економічних, громадських, культурних прав та інтересів членів ГО;

  2.3.2  Участь у розробці різного роду програм i проектів, реалізує суспільно важливі проекти;

  2.3.3  Налагоджує взаємодію громадських організацій з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, українськими і закордонними партнерами;

  2.3.4  Бере участь в організації діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю ГО;

  2.3.5  Надає організаційну та інформаційну допомогу організаціям і установам, діяльність яких споріднена чи пов’язана із програмами і статутною метою ГО;

  2.3.6  Організовує стажування, обміни досвідом членів ГО, працівників установ і організацій, підприємств, що створені ГО чи співпрацюють з ним, інших регіонах України та за кордоном;

  2.3.7  Організовує і проводить симпозіуми, конференції, семінари, тренінги, консультації, презентації, „круглі столи”;

  2.3.8  Здійснює співпрацю з громадськими організаціями, міжнародними та національними організаціями і закладами інших країн;

  2.3.9  Бере участь в організації і проведенні згідно з чинним законодавством конференцій, ярмарок, тощо;

  2.3.10    Сприяє підвищенню правової свідомості громадян, а також допомагає у захисті їх законних прав та інтересів;

  2.3.11    Проводить дослідження, опитування, моніторинг соціальних проблем громади;

  2.3.12    Організовує, координує та фінансує заходи, спрямовані на досягнення мети ГОО;

  2.3.13    Здійснює іншу діяльність, не заборонену  чинним законодавством.

  2.4        Для виконання статутних завдань та цілей ГО має право:

  2.4.1 Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав.

  2.4. 2  Представляти та захищати законі інтереси своїх членів, а також законні інтереси ГО у судах;

  2. 4. 3  Одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

  2.4.4.  Виступати засновником та бути колективним членом різноманітних громадських організацій (фондів, спілок, асоціацій тощо), у тому числі міжнародних, діяльність яких солідарна із завданнями ГО;

  2. 4. 5   Вносити пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;

  2. 4. 6   Організовувати різноманітні підрозділи, необхідні для виконання статутних завдань згідно з чинним законодавством

  2.4. 7 Засновувати засоби масової інформації та пропагувати свої цілі й завдання згідно з чинним законодавством

  2. 4. 9 Для реалізації проекту ГО може створювати функціональні групи, до складу яких можуть входити не члени ГО, але які є фахівцями у відповідних галузях.

  2. 4. 10  Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ та організацій із статутом юридичної особи, засновувати підприємства, у тому числі господарські товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

   

  III. ЧЛЕНСТВО В ГО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

   

  3.1.Членство в ГО може бути індивідуальним та колективним.

  3.2.Індивідуальними членами ГО можуть бути громадяни України, які виявили бажання брати участь у діяльності ГО, визнають Статут та сприяють досягненню мети діяльності ГО.

  З.З.Колективним членом ГО можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які виявили бажання брати участь у діяльності ГО в якості її члена, визнають її Статут та сприяють досягненню мети діяльності ГО.

  3.4. Прийом  у  члени  ГО відбувається  за рішенням  Правління  на  підставі  особистої заяви вступаючої особи - для індивідуальних членів; на підставі письмової заяви - прохання про вступ, протоколу рішення вищого керівного органу – для колективного члена.

  Заява про прийом до складу членів ГО підлягає розгляду в строк, який не перевищує 1 місяця з дати її подання.

  Рішення про членство в ГО приймається простою більшістю голосів членів Правління.

  3.5.Членство в ГО є фіксованим, а також не виключає членства в інших організаціях, мета яких не суперечить меті діяльності ГО.

   3.6.Члени мають право:

  3.6.1 Обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів ГО;

  3.6.2 Брати участь у засіданнях Зборів з правом ухвального голосу та у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

  3.6.3 Приймати участь у  роботі структурних підрозділів  ГО, ініціювати створення  таких підрозділів для виконання статутних завдань;

  3.6.4 Вимагати винесення на розгляд Зборів будь-якого питання, що стосується діяльності ГО;

  3.6.5 Обговорювати будь-які питання діяльності ГО подавати на розгляд  органів управління пропозиції щодо покращення діяльності ГО;

  3.6.6 Доступу до господарсько-фінансової звітності ГО;

  3.6.7 Робити добровільні пожертви, цільову допомогу для ГО;

  3.6.8 Вільно виходити з ГО.

  3.7 Кожен член ГО зобов'язаний:

  3.7.1. Дотримуватись вимог даного Статуту;

  3.7.2 Максимально сприяти реалізації мети та завдань ГО;

  3.7.3  Дбати про авторитет ГО;

  3.7.4 Дотримуватись організаційної дисципліни, виконувати рішення органів управління ГО;

  3.7.5 Утримуватись від дій, що можуть зашкодити діяльності ГО.

  3.8.Припинення членства в ГО відбувається внаслідок добровільної відмови від членства, припинення з ініціативи органів управління ГО чи її членів, або втрачається автоматично.

  3.8.1.Припинення членства внаслідок добровільної відмови відбувається шляхом подання до Правління заяви про вихід з членства ГО, а у випадку колективного членства - заяви та рішення керівного органу. Подання заяви про вихід з членства ГО тягне за собою його автоматичну втрату і не потребує додаткового прийняття з цього приводу рішення. Датою припинення членства є дата подання заяви про припинення членства в організації.

  3.8.2. Припинення членства з ініціативи органів управління ГО чи її членів відбувається в наступних випадках:

  -  систематичне невиконання вимог Статуту; 

  -  за невиконання законних вимог і розпоряджень керівних органів ГО;

  - за скоєння дій, що завдали шкоду інтересам ГО, його імені або репутації, або спричинили матеріальні збитки.

  Припинення членства з ініціативи органів управління ГО чи її членів відбувається шляхом подання на розгляд Правління клопотання органу управління, а у випадку індивідуального члена заяви з зазначенням його мотивів. Рішення з цього приводу приймається більшістю голосів членів Правління не пізніше 1 місяця з дня надходження такої заяви чи клопотання.

  3.8.3.     Автоматичне   припинення   членства   не   вимагає   прийняття   спеціального   рішення і відбувається у випадку:

  - індивідуального членства з настанням смерті особи, або визнання її в передбаченому законом порядку недієздатною;

  -  колективного членства — ліквідації підприємства, установи, організації.

  Датою автоматичного припинення членства в ГО вважається дата настання підстав для його припинення.

     Copyright MyCorp © 2022